Het Waterkwaliteitsportaal (WKP) verzamelt, beheert en onsluit gegevens voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en maakt het mogelijk om een consistent beeld te presenteren van de Nederlandse waterkwaliteit. Daarnaast kunnen oppervlaktewaterbeheerders jaarlijks hun waterkwaliteitsgegevens in het kader van de Landelijke Enquete Waterkwaliteit importeren in het WKP. 

Nieuws

Genereren Factsheets tijdelijk verborgen 

27 oktober 2016
Om verwarring te verkomen zijn de factsheets tijdelijk verborgen omdat ze nog gebruik bleken te maken van oude gegevens. IHW verwacht de factsheets binnenkort beschikbaar te maken, met de actuele gegevens. 


Beveiliging KRM-portaal hersteld, en Waterveiligheidsportaal weer operationeel

3 oktober 2016
De eerder vermelde tekortkomingen zijn hersteld! De beveiliging van het KRM-portaal hebben we op orde gebracht, en het waterveiligheidsportaal hebben we operationeel gemaakt.

IHW houdt voorlopig nog verhoogd toezicht op de systemen. Mochten u bepaalde zaken opvallen, meldt u dat dan op de gebruikelijke manier. IHW pakt meldingen die betrekking hebben op de migratie met prioriteit op.

WKP en KRM-portaal weer operationeel

28 september 2016
Geachte gebruikers van waterkwaliteitsportaal WKP en KRM-portaal,

De systemen WKP en KRM-portaal zijn weer operationeel. U kunt dus weer inloggen en uw werk doen. De systemen zijn verhuisd naar onze nieuwe hosting-provider in Hengelo. De versies van WKP en KRM-portaal zijn gelijk gebleven.

U zult weinig verschil ervaren, behalve enkele al gevonden tekortkomingen die wij als niet-blokkerend hebben geclassificeerd en zo snel mogelijk verhelpen:
   
    - Bij gebruik van KRM-portaal krijgt u direct een foutmelding over het beveiligingscertificaat. U kunt veilig doorgaan, als het adres als volgt luidt: https://www.krmportaal.nl
       IHW werkt aan een spoedige oplossing.

    - Het waterveiligheidsportaal werkt geheel niet. Ook hier werkt IHW aan.

Mocht u tijdens het gebruik andere zaken opvallen, meldt u deze dan alstublieft aan de IHW Service Desk op de gebruikelijke manier. IHW houdt de systemen de komende dagen onder verhoogd toezicht en zal met prioriteit reageren op zaken die met de migratie te maken hebben.

Data SGBP 2009 -2015 definitief vastgelegd

3 maart 2016
De laatste controle van SGBP1 gegevens, voortgang Maatregelen 2015, is vandaag afgerond. Dit betekent dat we de planperiode SGBP1 administratief afsluiten en deze gegevens niet meer bewerkt kunnen worden. Alle gegevens over SGBP 2009-2015 zijn in de database van het WKP per 3 maart 2016 definitief vastgelegd.

Factsheets Stroomgebiedbeheerplanperiode 2016-2021 definitief! 

12 november 2015
De factsheets, die als bijlagen worden opgenomen bij de Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (SGBP2) voor Rijn, Maas, Eems en Schelde zijn definitief en te downloaden vanaf het Waterkwaltiteitsportaal.
De factsheets zijn het resultataat van een intensieve samenwerking tussen de waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en het Informatiehuis Water. Een resultaat waarmee we de tweede SGBP-periode ingaan. Op 22 december 2015 loopt SGBP1 af en gaat SGBP2 van start.


Werken in het Waterkwaliteitsportaal

Als u een gebruiker bent van het WKP, dan heeft u hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de KRW-coordinator binnen uw organisatie.

Het WKP is een gebruiksvriendelijke applicatie, zo zijn de te bewerken pagina's overzichtelijk ingedeeld en treft u op nagenoeg alle pagina's helpteksten aan. Deze helpteksten leggen uit hoe de pagina's zijn opgebouwd en welke acties op de pagina's u dient uit te voeren. U herkent de helpteksten aan het ?-incoontje. Ons advies is om deze helpteksten altijd te raadplegen wanneer u aan de slag gaat in het WKP.

Ook open data in het Waterkwaliteitsportaal

Het WKP heeft ook twee pagina's waarvan gegevens gedownload kunnen worden: de pagina's 'Rapportage' en 'Data'. Voor deze twee pagina's is het niet nodig om in te loggen; open data dus! Hier treft u onder andere de vastgestelde KRW-factsheets met bijhorend bronbestanden aan en bestanden met waterkwaliteitsmetingen en visstandgegevens.

Factsheets: 
Er zijn twee soorten factsheets: een voor KRW-oppervlaktewaterlichamen (een set per waterbeheerder) en een voor KRW-grondwaterlichamen. Iedere factsheet bestaat uit vijf hoofdstukken: 1) basisgegevens van het betreffende waterlichaam; 2) belastingen op het waterlichaam; 3) toestand (fysisch-chemisch en biologisch) van het waterlichaam; 4) maatregelen en 5) toepassing uitzonderingen.

Ondervindt u problemen of heeft u vragen over de werking van het Waterkwaliteitsportaal, neemt u dan contact op met servicedesk@ihw.nl
Foto Willem Kolvoort