Grondwaterkwaliteit - Meetgegevens

Grondwaterkwaliteitsdata 1900-2018

17 december 2019

Op deze pagina staan de bestanden met de meetgegevens uit de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit (PMG). Een deelselectie van meetlocaties uit het PMG vormt ook het “Kaderrichtlijn Water meetnet grondwaterkwaliteit” (KRW).

De bestanden met meetgegevens zijn te downloaden per provincie. De ZIP-bestanden bevatten een CSV-bestand. Een toelichting op dit formaat is eveneens bijgevoegd. Dit bestand staat onder het kopje 'Documentatie'.

Tevens is er een disclaimer bijgevoegd. Het is van groot belang de disclaimer goed door te nemen alvorens met de data te gaan werken.

Onder het kopje “Basisgegevens” is separaat een algemeen bestand met de technische gegevens van circa 4900 meetpunten te downloaden (putnaam, filterdieptes en XY-coördinaten).

Dit bestand is nodig om de gegevens ruimtelijk te kunnen koppelen en verdere analyses te kunnen doen. Koppeling vindt plaats door ofwel kolom A of kolom I te vergelijken met de namen van de meetlocaties en filters.

Tenslotte vermelden wij dat deze gegevens afkomstig zijn van de provincies en dat voor inhoudelijke vragen omtrent deze data wij u graag verzoeken contact op te nemen met de betreffende provincie.

Uiteraard kunt u ons ook vragen stellen via servicedesk@ihw.nl

Foto Willem Kolvoort