logo Waterkwaliteitsportaal van informatiehuis-water

Home

Laatste nieuws

Over het Waterkwaliteitsportaal

Op het Waterkwaliteitsportaal vindt u landelijke overzichten van de Nederlandse waterkwaliteit. Voor de Kaderrichtlijn Water en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit vraagt het Informatiehuis Water jaarlijks waterkwaliteitsgegevens op bij de waterbeheerders. De ingewonnen data brengt het Informatiehuis Water samen tot de informatieproducten die u hier op het Waterkwaliteitsportaal kunt inzien.

Foto van Nederrijn bij Blauwe Kamer