Het Waterkwaliteitsportaal (WKP) verzamelt, beheert en onsluit gegevens voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en maakt het mogelijk om een consistent beeld te presenteren van de Nederlandse waterkwaliteit. Daarnaast kunnen oppervlaktewaterbeheerders jaarlijks hun waterkwaliteitsgegevens in het kader van de Landelijke Enquete Waterkwaliteit importeren in het WKP. 

Nieuws

Aanmaak factsheets niet mogelijk

15 februari 2018
Door een technisch probleem is het momenteel niet mogelijk om factsheets aan te maken. U kunt daardoor dus geen factsheets aanvragen bij onze servicedesk. We werken hard aan een oplossing, maar kunnen nu nog niet aangeven hoe lang dit gaat duren. Onze excuses voor het eventuele ongemak. Heeft u behoefte aan nadere informatie neem dan contact met ons op via servicedesk@ihw.nl.

Waterkwaliteitsgegevens 2016  beschikbaar

24 oktober 2017
De chemische waterkwaliteitsgevens 2016 en voor een groot deel ook de biologische waterkwaliteitsgegevens staan op het openbare deel van het Waterkwaliteitsportaal en zijn volgens het open-databeleid te raadplegen en te downloaden. U vindt de gegevens op de pagina's  'Data' onder 'Waterkwaliteitsmetingen - chemie' en 'Data' onder 'Waterkwaliteitsgegevens - biologie'.

Data SGBP 2009 -2015 definitief vastgelegd

3 maart 2016
De laatste controle van SGBP1 gegevens, voortgang Maatregelen 2015, is vandaag afgerond. Dit betekent dat we de planperiode SGBP1 administratief afsluiten en deze gegevens niet meer bewerkt kunnen worden. Alle gegevens over SGBP 2009-2015 zijn in de database van het WKP per 3 maart 2016 definitief vastgelegd.

Factsheets Stroomgebiedbeheerplanperiode 2016-2021 definitief! 

12 november 2015
De factsheets, die als bijlagen worden opgenomen bij de Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (SGBP2) voor Rijn, Maas, Eems en Schelde zijn definitief en te downloaden vanaf het Waterkwaltiteitsportaal.
De factsheets zijn het resultataat van een intensieve samenwerking tussen de waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en het Informatiehuis Water. Een resultaat waarmee we de tweede SGBP-periode ingaan. Op 22 december 2015 loopt SGBP1 af en gaat SGBP2 van start.


Werken in het Waterkwaliteitsportaal

Als u een gebruiker bent van het WKP, dan heeft u hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de KRW-coordinator binnen uw organisatie.

Het WKP is een gebruiksvriendelijke applicatie, zo zijn de te bewerken pagina's overzichtelijk ingedeeld en treft u op nagenoeg alle pagina's helpteksten aan. Deze helpteksten leggen uit hoe de pagina's zijn opgebouwd en welke acties op de pagina's u dient uit te voeren. U herkent de helpteksten aan het ?-incoontje. Ons advies is om deze helpteksten altijd te raadplegen wanneer u aan de slag gaat in het WKP.

Ook open data in het Waterkwaliteitsportaal

Het WKP heeft ook twee pagina's waarvan gegevens gedownload kunnen worden: de pagina's 'Rapportage' en 'Data'. Voor deze twee pagina's is het niet nodig om in te loggen; open data dus! Hier treft u onder andere de vastgestelde KRW-factsheets met bijhorend bronbestanden aan en bestanden met waterkwaliteitsmetingen en visstandgegevens.

Factsheets: 
Er zijn twee soorten factsheets: een voor KRW-oppervlaktewaterlichamen (een set per waterbeheerder) en een voor KRW-grondwaterlichamen. Iedere factsheet bestaat uit vijf hoofdstukken: 1) basisgegevens van het betreffende waterlichaam; 2) belastingen op het waterlichaam; 3) toestand (fysisch-chemisch en biologisch) van het waterlichaam; 4) maatregelen en 5) toepassing uitzonderingen.

Ondervindt u problemen of heeft u vragen over de werking van het Waterkwaliteitsportaal, neemt u dan contact op met servicedesk@ihw.nl
Foto Willem Kolvoort