Het Waterkwaliteitsportaal (WKP) verzamelt, beheert en ontsluit gegevens voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarmee is het mogelijk om een consistent beeld te presenteren van de Nederlandse waterkwaliteit. Daarnaast staan de waterkwaliteitsgegevens van  oppervlaktewaterbeheerders, die jaarlijks worden verzameld in het kader van de Landelijke Enquete Waterkwaliteit, op het Waterkwaliteitsportaal. 

Nieuws

KRW-rapportage 2018 beschikbaar

7  januari 2019
De factsheets met de KRW-gegevens over 2017 staan online en zijn volgens het open-databeleid te downloaden. Het gaat om oppervlaktewatergegevens die zijn verzameld voor de KRW-rapportage 2018. De KRW-factsheets vindt u op de pagina 'Rapportage' onder 'Factsheets publiek december 2018'. De bijbehorende bronbestanden treft u aan op de pagina 'Data' onder 'Bronbestanden publiek december 2018'.

Pagina's Maatregelen en Toestandsbeoordeling klaar voor rapportage 2019 

7 januari 2019 
De pagina's 'Maatregelen' en 'Toestandsbeoordeling' zijn klaar voor de KRW-rapportages, die in 2019 uitgevoerd moeten worden (zie Spoorboekje KRW 2019). In 2019 rapporteert u als waterbeheerder over uw KRW-gegevens van 2018. Binnenkort sturen wij het eerste rapportageverzoek aan de KRW-coordinatoren: het actualiseren van de voortgang van de KRW-maatregelen.
Op de pagina 'Maatregelen' is de functie 'Upload voortgang maatregelen' niet meer aanwezig. In voorgaande jaren is gebleken dat door deze functie vervuiling ontstond in de database van het WKP. De hiervoor benodigde controle- en herstelacties kostten onevenredig veel tijd. De voortgang van de maatregelen dient dus op de pagina 'Maatregelen' bijgewerkt te worden. Voordeel hiervan is dat er direct controles worden uitgevoerd.  

Zelf factsheets aanmaken weer mogelijk

3 januari 2019
Het is weer mogelijk om als gebruiker van het Waterkwaliteitsportaal zelf een werkversie van de KRW-factsheets te maken. Deze factsheets worden aangemaakt op basis van de gegevens over het jaar 2018. Op de factsheets wordt de actuele stand van zaken, zoals die in het WKP staat, weergegeven. Zijn de gegevens over 2018 nog niet ingevuld in het WKP, dan is deze informatie op de factsheets ook leeg. Het aanmaken van deze 'werksessie-factsheets' kan wel enige tijd duren. Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact met ons opnemen via servicedesk@ihw.nl.

Werken in het Waterkwaliteitsportaal

Als u een gebruiker bent van het WKP, dan heeft u hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de KRW-coordinator binnen uw organisatie.

Het WKP is een gebruiksvriendelijke applicatie, zo zijn de te bewerken pagina's overzichtelijk ingedeeld en treft u op nagenoeg alle pagina's helpteksten aan. Deze helpteksten leggen uit hoe de pagina's zijn opgebouwd en welke acties op de pagina's u dient uit te voeren. U herkent de helpteksten aan het ?-incoontje. Ons advies is om deze helpteksten altijd te raadplegen wanneer u aan de slag gaat in het WKP.

Ook open data in het Waterkwaliteitsportaal

Het WKP heeft ook twee pagina's waarvan gegevens gedownload kunnen worden: de pagina's 'Rapportage' en 'Data'. Voor deze twee pagina's is het niet nodig om in te loggen; open data dus! Hier treft u onder andere de vastgestelde KRW-factsheets met bijhorend bronbestanden aan en bestanden met waterkwaliteitsmetingen en visstandgegevens.

Factsheets: 
Er zijn twee soorten factsheets: een voor KRW-oppervlaktewaterlichamen (een set per waterbeheerder) en een voor KRW-grondwaterlichamen. Iedere factsheet bestaat uit vijf hoofdstukken: 1) basisgegevens van het betreffende waterlichaam; 2) belastingen op het waterlichaam; 3) toestand (fysisch-chemisch en biologisch) van het waterlichaam; 4) maatregelen en 5) toepassing uitzonderingen.

Ondervindt u problemen of heeft u vragen over de werking van het Waterkwaliteitsportaal, neemt u dan contact op met servicedesk@ihw.nl
Foto Willem Kolvoort