De inhoud is geladen.

Home

Laatste nieuws

Over het Waterkwaliteitsportaal

Op het Waterkwaliteitsportaal vindt u landelijke overzichten van de Nederlandse waterkwaliteit. Voor de Kaderrichtlijn Water en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit vraagt het Informatiehuis Water jaarlijks waterkwaliteitsgegevens op bij de waterbeheerders. De ingewonnen data brengt het Informatiehuis Water samen tot de informatieproducten die u hier op het Waterkwaliteitsportaal kunt inzien.

Foto van Nederrijn bij Blauwe Kamer

Foto gele plomp (Nuphar lutea): Willem Kolvoort

Waterkwaliteitsportaal

Het Waterkwaliteitsportaal wordt beheerd door het Informatiehuis Water.

Over Informatiehuis Water

Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies en vormt de schakel tussen waterbeheerders en gebruikers van waterinformatie.