Factsheets 2013 Mei

Op deze pagina treft u de gegevens aan zoals deze in 2009 aan de Europese Unie zijn gerapporteerd. De geleverde bestanden in 'originele vorm' inclusief de daarbij behorende GIS bestanden treft u hier aan: http://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/wfdart13/

Oppervlaktewater

Foto Willem Kolvoort