Recent is de KRW-toestandsbepaling door de waterbeheerders afgerond. En begin dit jaar is de stand van zaken van de uitvoering van het KRW-maatregelenprogramma geactualiseerd. Deze informatie is nu verwerkt in nieuwe versies van de KRW-factsheets en bronbestanden; u kunt deze vinden in het menu Kaderrichtlijn Water