Factsheets en bronbestanden 2022-2027 beschikbaar

Per 22 maart 2022 zijn de Stroomgebiedbeheerplannen Rijn, Maas, Schelde en Eems van kracht. Bij deze Stroomgebiedbeheerplannen horen factsheets, korte rapportages per KRW grond- en oppervlaktewaterlichaam.

Deze factsheets kunt u hier op het Waterkwaliteitsportaal vinden in het menu Kaderrichtlijn Water. Alle gegevens die verwerkt zijn in de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en de factsheets zijn opgenomen in zogeheten Bronbestanden. Deze bestanden vindt u ook hier op het Waterkwaliteitsportaal in het menu Kaderrichtlijn Water.