Voor Grondwaterkwaliteit zijn er drie soorten informatieproducten beschikbaar op het Waterkwaliteitsportaal:

  • Meetgegevens grondwaterkwaliteit:¬†Vooruitlopend op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) beheert het Informatiehuis Water de tijdelijke grondwaterkwaliteitsdatabase van en voor de provincies. De meetgegevens in deze database zijn als losse CSV-bestanden beschikbaar.¬†
  • Rapportage grondwaterkwaliteit: Door de gezamenlijke provincies is in 2020 een rapport opgesteld over de grondwaterkwaliteit over de periode 2015-2018. Hierin wordt een landelijk beeld gegeven van de grondwaterkwaliteit in Nederland voor algemene stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen.
  • GIS viewers Grondwaterkwaliteit Provincies