Jaarlijks actualiseren de waterbeheerders  informatie over de KRW-waterlichamen. De landelijke overzichten van al deze gegevens stelt het Informatiehuis Water in de vorm van bronbestanden openbaar beschikbaar via het Waterkwaliteitsportaal.