KRW-bronbestanden

Jaarlijks actualiseren de waterbeheerders  informatie over de KRW-waterlichamen. De landelijke overzichten van al deze gegevens stelt het Informatiehuis Water in de vorm van bronbestanden openbaar beschikbaar via het Waterkwaliteitsportaal. De meest recente bronbestanden staan hieronder. Bronbestanden met KRW-informatie van de Stroomgebiedbeheerplannen en van eerdere jaren staan onderaan deze pagina.