Alle relevante informatie voor de Kaderrichtlijn Water, die in het Waterkwaliteitsportaal is vastgelegd, wordt in een samenhangend overzicht per waterlichaam opgenomen: de KRW-factsheets. Deze KRW-factsheets bevatten per waterlichaam een beschrijving, de doelen en toestand, functie, belastingen en effecten, maatregelen en een overzicht van toegepaste uitzonderingen en bijbehorende motiveringen. De KRW-factsheets bij de ontwerp- en definitieve Stroomgebiedbeheerplannen hebben een formeel-juridische status. Hierover moet één keer in de zes jaar gerapporteerd worden aan de Europese Commissie. In overige jaren publiceert het Informatiehuis Water hier op het Waterkwaliteitsportaal tussentijdse KRW-factsheets ter informatie. De meest recente KRW-factsheets staan hieronder. KRW-factsheets behorend bij de Stroomgebiedbeheerplannen en van eerdere jaren staan onderaan deze pagina.

Oppervlaktewater

Grondwater