Op het Waterkwaliteitsportaal vindt u landelijke overzichten van de Nederlandse waterkwaliteit. Voor de Kaderrichtlijn Water en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit vraagt het Informatiehuis Water jaarlijks waterkwaliteitsgegevens op bij de waterbeheerders. De ingewonnen data brengt het Informatiehuis Water samen tot de informatieproducten die u hier op het Waterkwaliteitsportaal kunt inzien.

Het Waterkwaliteitsportaal is in opdracht van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies ontwikkeld door het Informatiehuis Water. Het beheer en onderhoud van het Waterkwaliteitsportaal wordt ook het Informatiehuis Water verzorgd.

Achter de voorgevel schuilt echter nog het oude WKP-systeem. Het Waterkwaliteitsportaal is dus niet af. De komende jaren zal het meer dynamisch en interactief worden. Het Informatiehuis Water werkt samen met haar partners en gebruikers om gegevens via nieuwe technieken te presenteren, te koppelen en te ontsluiten.

Binnenkort kan via de inlogpagina gebruik gemaakt worden van het oude systeem (WKP versie 2.9) om bepaalde KRW-gegevens bij te werken. Het is echter niet meer mogelijk zogenaamde ad-hoc KRW-factsheets te genereren. Het beheren van toestandsoordelen van KRW-waterlichamen is begin 2021 verhuisd naar Aquo-kit.

Heeft u vragen of ideeën over het vernieuwde Waterkwaliteitsportaal? Stuur ze naar servicedesk@ihw.nl.