SGBP-kaarten

In de Stroomgebiedbeheerplannen zijn kaarten met de resultaten van de KRW-toestandsbepaling voor stofgroepen en KRW-kwaliteitselementen opgenomen. Deze kaarten, nationaal en per stroomgebied, kunt u hier vinden.