Welkom op het vernieuwde Waterkwaliteitsportaal.

Op deze nieuwe website van het Waterkwaliteitsportaal (WKP) zijn de informatieproducten voor Oppervlaktewaterkwaliteit, Grondwaterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water (KRW) snel vindbaar.

Het oude WKP-systeem, waarin waterbeheerders hun KRW-gegevens kunnen raadplegen en actualiseren is ook nog beschikbaar. Deze nieuwe website vormt de voorgevel van het oude WKP-systeem. Waterbeheerders kunnen via de inlogknop bovenaan deze webpagina toegang krijgen tot hun KRW-gegevens in het oude WKP-systeem. Het is echter niet meer mogelijk om ad-hoc KRW-factsheets te genereren. Het beheren van de toestandsoordelen van KRW-waterlichamen gebeurt niet meer in het oude WKP-systeem; dit onderdeel is begin 2021 verhuisd naar Aquo-kit. Het Waterkwaliteitsportaal is dus nog niet af. De komende jaren zal het meer dynamisch en interactief worden. Als Informatiehuis Water werken we samen met onze partners en gebruikers om gegevens via nieuwe technieken te presenteren, te koppelen en te ontsluiten.

Heeft u vragen of ideeën over het vernieuwde Waterkwaliteitsportaal? Stuur ze naar servicedesk Informatiehuis Water.