Factsheets 2014 December

Op deze pagina treft u de bronbestanden aan waaruit de factsheets en concept Stroomgebiedbeheerplannen van 22 december 2014 zijn opgebouwd. Op de ontsluiting en levering van data is het Databeleid IHW van kracht, lees meer hierover op www.informatiehuiswater.nl

Oppervlaktewater

Grondwater

Foto Willem Kolvoort