Factsheets 2014 Mei

Op deze pagina treft u de bronbestanden aan waaruit de factsheets van mei 2014 zijn opgebouwd. In november en december 2014 zijn deze bronbestanden en daarmee ook de factsheets geactualiseerd op basis van de concept Stroomgebiedbeheerplannen. Deze geactualiseerde bestanden zijn beschikbaar via deze pagina: www.waterkwaliteitsportaal.nl

Op de ontsluiting en levering van data is het Databeleid IHW van kracht, lees meer hierover op www.informatiehuiswater.nl

Oppervlaktewater

Foto Willem Kolvoort