Legenda's

Legenda oppervlaktewaterlichaamtypen

Legenda grondwaterlichamen

Legenda beschermde gebieden

Legenda oordelen chemie en ecologie

Legenda vlekkenkaarten

Legenda aantal stoffen

Rijn

Ligging van oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende typen

Ligging van grondwaterlichamen

Beschermde gebieden

Oordeel ecologie totaal

Oordeel biologie totaal

Oordeel macrofauna

Oordeel vis

Oordeel overige waterflora

Oordeel fytoplankton

Oordeel specifieke verontreinigende stoffen

Oordeel chemie totaal

Oordeel vlekkenkaarten grondwater kwantiteit

Oordeel vlekkenkaarten grondwater kwaliteit

Aantal chemische stoffen dat niet voldoet

Aantal specifieke verontreinigende stoffen dat niet voldoet

Eems

Ligging van oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende typen

Ligging van grondwaterlichamen

Beschermde gebieden

Oordeel ecologie totaal

Oordeel biologie totaal

Oordeel macrofauna

Oordeel vis

Oordeel overige waterflora

Oordeel fytoplankton

Oordeel specifieke verontreinigende stoffen

Oordeel chemie totaal

Oordeel vlekkenkaarten grondwater kwantiteit

Oordeel vlekkenkaarten grondwater kwaliteit

Aantal chemische stoffen dat niet voldoet

Aantal specifieke verontreinigende stoffen dat niet voldoet

Maas

Ligging van oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende typen

Ligging van grondwaterlichamen

Beschermde gebieden

Oordeel ecologie totaal

Oordeel biologie totaal

Oordeel macrofauna

Oordeel vis

Oordeel overige waterflora

Oordeel fytoplankton

Oordeel specifieke verontreinigende stoffen

Oordeel chemie totaal

Oordeel vlekkenkaarten grondwater kwantiteit

Oordeel vlekkenkaarten grondwater kwaliteit

Aantal chemische stoffen dat niet voldoet

Aantal specifieke verontreinigende stoffen dat niet voldoet

Schelde

Ligging van oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende typen

Ligging van grondwaterlichamen

Beschermde gebieden

Oordeel ecologie totaal

Oordeel biologie totaal

Oordeel macrofauna

Oordeel vis

Oordeel overige waterflora

Oordeel fytoplankton

Oordeel specifieke verontreinigende stoffen

Oordeel chemie totaal

Oordeel vlekkenkaarten grondwater kwantiteit

Oordeel vlekkenkaarten grondwater kwaliteit

Aantal chemische stoffen dat niet voldoet

Aantal specifieke verontreinigende stoffen dat niet voldoet

Nederland

Ligging van oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende typen

Ligging van grondwaterlichamen

Beschermde gebieden

Oordeel ecologie totaal

Oordeel biologie totaal

Oordeel macrofauna

Oordeel vis

Oordeel overige waterflora

Oordeel fytoplankton

Oordeel specifieke verontreinigende stoffen

Oordeel chemie totaal

Oordeel vlekkenkaarten grondwater kwantiteit

Oordeel vlekkenkaarten grondwater kwaliteit

Aantal chemische stoffen dat niet voldoet

Aantal specifieke verontreinigende stoffen dat niet voldoet

Foto Willem Kolvoort