Op deze pagina treft u de bronbestanden aan waaruit de factsheets en concept Stroomgebiedbeheerplannen van 22 december 2014 zijn opgebouwd. Op de ontsluiting en levering van data is het Databeleid IHW van kracht, lees meer hierover op www.informatiehuiswater.nl(externe link).

Oppervlaktewater

Grondwater