Hier vindt u per jaar overzichten met oppervlaktewaterkwaliteitsgegevens die zijn ingewonnen in het kader van de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW). Hiervoor vraagt het Informatiehuis Water jaarlijks alle chemische en biologische monitoringgegevens van de oppervlaktewaterkwaliteit op bij de waterschappen en Rijkswaterstaat.

De gegevens van recente jaren zijn beschikbaar als losse bestanden in CSV-formaat conform het Informatiemodel (IM) Metingen van de Aquo-standaard. Gegevens van eerdere jaren zijn in oudere standaardformaten of als database beschikbaar. We werken aan een eigentijdse en technische ontsluiting van de gegevens.

De verzamelde LEW-gegevens worden gebruikt voor diverse Nederlandse en Europese rapportages. Daarmee ontlasten we waterbeheerders van incidentele informatievragen volgens het principe 'eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken'.