Oppervlaktewaterkwaliteit

Hier vindt u per jaar overzichten met oppervlaktewaterkwaliteitsgegevens die zijn ingewonnen in het kader van de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW). Hiervoor vraagt het Informatiehuis Water jaarlijks alle chemische en biologische monitoringgegevens van de oppervlaktewaterkwaliteit op bij de waterschappen en Rijkswaterstaat.

De gegevens van recente jaren zijn beschikbaar als losse bestanden in CSV-formaat conform het Informatiemodel (IM) Metingen van de Aquo-standaard. Gegevens van eerdere jaren zijn in oudere standaardformaten of als database beschikbaar. We werken aan een eigentijdse en technische ontsluiting van de gegevens.

De verzamelde LEW-gegevens worden gebruikt voor diverse Nederlandse en Europese rapportages. Daarmee ontlasten we waterbeheerders van incidentele informatievragen volgens het principe 'eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken'.

Update 13 oktober 2022: De bestanden IM_Metingen_2021 en Meetlocaties_2021 zijn verbeterd omdat één waterbeheerder onjuistheden in aangeleverde gegevens heeft geconstateerd. Heeft u vóór 13 oktober gebruik gemaakt van één van deze twee bestanden, dan raden wij u aan deze bestanden weg te gooien en gebruik te maken van de gecorrigeerde bestanden 2021 die hieronder staan.