Het Waterkwaliteitsportaal (WKP) verzamelt, beheert en ontsluit gegevens voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarmee is het mogelijk om een consistent beeld te presenteren van de Nederlandse waterkwaliteit. Daarnaast staan de waterkwaliteitsgegevens van  oppervlaktewaterbeheerders, die jaarlijks worden verzameld in het kader van de Landelijke Enquete Waterkwaliteit, op het Waterkwaliteitsportaal. 

Nieuws

Zelf factsheets maken

20 juli 2021
Vanaf nu is het voor u als gebruiker weer mogelijk om zelf factsheets te maken in het Waterkwaliteitsportaal. U kunt dit doen door in het menu 'Rapportage' te kiezen voor de optie 'Factsheet Oppervlaktewater genereren' of 'Factsheet Grondwater genereren'. Houd er rekening mee dat het geruime tijd kan duren (een tot meerdere uren) voordat u de e-mail ontvangt dat de factsheets gereed zijn.

Nieuwe factsheets ontwerp SGBP 2022-2027

10 maart 2021
De factsheets, die horen bij de ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) 2022-2027 en sinds januari 2021 beschikbaar waren op het Waterkwaliteitsportaal, zijn vervangen. De tekst van de legenda in het onderdeel Doelen en toestand is duidelijker gemaakt. Inhoudelijk zijn de factsheets gelijk aan de factsheets van januari 2021.

Nieuwe versie WKP beschikbaar

25  september 2020
Vanaf nu is de nieuwe versie van het WKP
(2.9.2)  beschikbaar. Hierin zijn de aangepaste schermen opgenomen voor informatie over:
  • het motiveren van wijziging toestandklasse 2020 t.o.v. 2015
  • het invullen van de verwachting doelbereik 2017
  • het motiveren voor uitzonderingsbepaling artikel 4.5
 Daarnaast zijn de helpteksten in deze versie geactualiseerd.


Werken in het Waterkwaliteitsportaal

Als u een gebruiker bent van het WKP, dan heeft u hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de KRW-coordinator binnen uw organisatie.

Het WKP is een gebruiksvriendelijke applicatie, zo zijn de te bewerken pagina's overzichtelijk ingedeeld en treft u op nagenoeg alle pagina's helpteksten aan. Deze helpteksten leggen uit hoe de pagina's zijn opgebouwd en welke acties op de pagina's u dient uit te voeren. U herkent de helpteksten aan het ?-incoontje. Ons advies is om deze helpteksten altijd te raadplegen wanneer u aan de slag gaat in het WKP.

Ook open data in het Waterkwaliteitsportaal

Het WKP heeft ook twee pagina's waarvan gegevens gedownload kunnen worden: de pagina's 'Rapportage' en 'Data'. Voor deze twee pagina's is het niet nodig om in te loggen; open data dus! Hier treft u onder andere de vastgestelde KRW-factsheets met bijbehorend bronbestanden aan en bestanden met chemische en biologische monitoringgevens van de Landelijke Enquete Waterkwaliteit.

Factsheets: 
Er zijn twee soorten factsheets: een voor KRW-oppervlaktewaterlichamen (een set per waterbeheerder) en een voor KRW-grondwaterlichamen. Iedere factsheet bestaat uit vijf hoofdstukken: 1) basisgegevens van het betreffende waterlichaam; 2) doelen en toestand (fysisch-chemisch en biologisch); 3) belastingen op het waterlichaam; 4) maatregelen die zijn uitgevoerd en/of nog genomen gaan worden om de goede toestand te bereiken en 5) toepassing uitzonderingen.

Ondervindt u problemen of heeft u vragen over de werking van het Waterkwaliteitsportaal, neemt u dan contact op met servicedesk@ihw.nl
Foto Willem Kolvoort