Het Waterkwaliteitsportaal (WKP) verzamelt, beheert en ontsluit gegevens voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarmee is het mogelijk om een consistent beeld te presenteren van de Nederlandse waterkwaliteit. Daarnaast staan de waterkwaliteitsgegevens van  oppervlaktewaterbeheerders, die jaarlijks worden verzameld in het kader van de Landelijke Enquete Waterkwaliteit, op het Waterkwaliteitsportaal. 

Nieuws

Nieuwe versie WKP beschikbaar

25  september 2020
Vanaf nu is de nieuwe versie van het WKP
(2.9.1)  beschikbaar. Hierin zijn de aangepaste schermen opgenomen voor informatie over:
  • het motiveren van wijziging toestandklasse 2020 t.o.v. 2015
  • het invullen van de verwachting doelbereik 2017
  • het motiveren voor uitzonderingsbepaling artikel 4.5
 Daarnaast zijn de helpteksten in deze versie geactualiseerd.

Concept-factsheets Oppervlaktewater 2020 beschikbaar

12  oktober 2020
De concept-factsheets 2020 voor oppervlaktewater zijn beschikbaar. Tijdelijk kunt  u deze factsheets vinden, na inloggen op het Waterkwaliteitsportaal (WKP), onder de knop "Rapportage > Factsheets 2014". Zo lang de functionaliteit om zelf factsheets te kunnen genereren op het WKP nog niet geactiveerd is, wordt hier wekelijks de meest recente versie van de concept-factsheets geplaatst.


Werken in het Waterkwaliteitsportaal

Als u een gebruiker bent van het WKP, dan heeft u hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de KRW-coordinator binnen uw organisatie.

Het WKP is een gebruiksvriendelijke applicatie, zo zijn de te bewerken pagina's overzichtelijk ingedeeld en treft u op nagenoeg alle pagina's helpteksten aan. Deze helpteksten leggen uit hoe de pagina's zijn opgebouwd en welke acties op de pagina's u dient uit te voeren. U herkent de helpteksten aan het ?-incoontje. Ons advies is om deze helpteksten altijd te raadplegen wanneer u aan de slag gaat in het WKP.

Ook open data in het Waterkwaliteitsportaal

Het WKP heeft ook twee pagina's waarvan gegevens gedownload kunnen worden: de pagina's 'Rapportage' en 'Data'. Voor deze twee pagina's is het niet nodig om in te loggen; open data dus! Hier treft u onder andere de vastgestelde KRW-factsheets met bijhorend bronbestanden aan en bestanden met waterkwaliteitsmetingen en visstandgegevens.

Factsheets: 
Er zijn twee soorten factsheets: een voor KRW-oppervlaktewaterlichamen (een set per waterbeheerder) en een voor KRW-grondwaterlichamen. Iedere factsheet bestaat uit vijf hoofdstukken: 1) basisgegevens van het betreffende waterlichaam; 2) belastingen op het waterlichaam; 3) toestand (fysisch-chemisch en biologisch) van het waterlichaam; 4) maatregelen en 5) toepassing uitzonderingen.

Ondervindt u problemen of heeft u vragen over de werking van het Waterkwaliteitsportaal, neemt u dan contact op met servicedesk@ihw.nl
Foto Willem Kolvoort