Kaderrichtlijn Water

Op deze pagina treft u het overzicht van informatieproducten aan die het Informatiehuis Water heeft samengesteld voor de rapportage over de Kaderrichtlijn Water.
 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) beoogt chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. De KRW schrijft voor dat Stroomgebiedbeheerplannen worden opgesteld met de beschrijving van de watersystemen, doelen en maatregelen. Waterbeheerders en het Informatiehuis Water dragen zorg voor tijdige en betrouwbare informatie over de Kaderrichtlijn Water middels gegevensinventarisaties en -ontsluiting via het Waterkwaliteitsportaal.